Tips voor het maken en beheren van studentenkaarten

Gepubliceerd 26/03/2015
> Nieuws

Studentenkaarten zijn een alledaags onderdeel voor studenten en niet-onderwijzend personeel in scholen.
Deze studentenkaarten zijn niet alleen bedoeld om korting te krijgen bij bioscopen en musea, maar zijn ook een belangrijke manier om iedereen in een school te kunnen identificeren: leerlingen, leerkrachten, directie en zelfs bezoekers. Weten wie er aanwezig is op een school, is van cruciaal belang voor het garanderen van de veiligheid.

De Badgy-oplossing vergemakkelijkt identificatie van al deze mensen en is dus de keus bij uitstek voor het ontwerpen en produceren van al uw badges.
Hieronder vindt u enkele tips voor het maken van uw badges:

Integratie van naam en foto

Studenten- en personeelskaarten moeten een vrij grote foto van de persoon bevatten, evenals hun voornaam, achternaam en de sectie waartoe ze behoren. Aan de hand van deze elementen kan snel en gemakkelijk worden vastgesteld of leerlingen en personeel zich werkelijk in bepaalde schoolgebouwen mogen bevinden.

Eén kleurcode per categorie, klas, niveau of gebouw

De personen binnen een organisatie kunnen ook gemakkelijk worden geïdentificeerd wanneer u kleurcodes gebruikt voor verschillende categorieën. De kleur biedt een visuele indicatie van de jaargroep van een leerling en of iemand lid is van het niet-onderwijzend personeel of een bezoeker is van de school. Waar toegang beperkt is, kunnen kleurcodes snel aangeven tot welke gebouwen mensen toegang hebben.

Badges voor bezoekers maken

Identificatie van bezoekers is een belangrijk aspect bij het waarborgen van de veiligheid in een school.
Daarom is het raadzaam een herkenbaar ontwerp te gebruiken voor de identificatiebadges van uw leerlingen en werknemers. Als een B voor Bezoeker het grootste deel van het kaartoppervlak beslaat, kunt u snel een bezoeker identificeren.

De volgende uitdaging is om iedereen aan te sporen de badge te dragen

 Zorg dat de badge multifunctioneel is en bijvoorbeeld ook voor de bibliotheek, kantine of vergaderingen kan worden gebruikt.

Ons deskundige team staat voor u klaar met advies en ondersteuning bij de productie van uw badges.

 

VRAAG INFORMATIE OVER DE BADGY-KAARTPRINTER AAN

TERUG NAAR NIEUWS