Privacybeleid

Privacybeleid

Evolis verplicht zich om de privacy te beschermen en er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens conform is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelstelling van het beleid

Dit privacybeleid geeft u informatie over de manier waarop de verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt, of het nu is wanneer u zich inschrijft voor onze diensten, tijdens het toepassen van onze diensten of wanneer u op onze website www.evolis.com (hierna ‘de Website’) of elke andere internetsite van de groep surft.

Het beleid wijst u ook op uw rechten wat de bescherming van gegevens betreft en hoe u ze kunt uitoefenen.

Dit privacybeleid kan worden aangevuld door extra elementen als u zich inschrijft voor een van onze diensten.

Evolis is derhalve verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens in zijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke.

Het verzamelen van gegevens
 

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

 • de gegevens die u ons verstrekt, met name wanneer u verzoekt om informatie, u inschrijft voor een newsletter, een sollicitatie indient of wanneer u zich opgeeft voor elke andere dienst. De informatie die vereist is voor Evolis om uw aanvraag te verwerken wordt aangegeven met een asterisk;
 • de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van onze Website en van onze Diensten, inclusief de cookies;
 • de gegevens die worden verstrekt door bronnen van derden (filialen van de Evolis-groep, commerciële partners, dienstverleners).

Deze gegevens betreffen hoofdzakelijk:

 • contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, beroep en telefoonnummer;
 • gegevens voor de verbinding met de Website, zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 • gegevens verstrekt tijdens een sollicitatie.


Beheer van cookies

Sommige van onze webpagina’s gebruiken ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver van het domein van EVOLIS die het cookie op uw harde schijf heeft geplaatst.
Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om informatie te verzamelen over de activiteit van een website.

 

Soorten en doeleinden van de verzamelde cookies:

Onze Website maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies. Elk cookie krijgt een unieke identifier toegekend waarmee de verzender de terminal waarop het wordt opgeslagen kan identificeren gedurende de geldigheidsperiode of registratieperiode van het betreffende cookie.
 • Cookies voor het meten van sitegebruik. Deze cookies maken het mogelijk om websitestatistieken van onze website te verkrijgen en navigatieproblemen op te sporen om de kwaliteit van onze diensten te volgen en te verbeteren. We verzamelen en bewaren alleen de informatie over het websiteverkeer via een analytische oplossing en op anonieme wijze.

Evolis gebruikt de diensten die worden aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. De met cookies verzamelde gegevens worden doorgestuurd en opgeslagen door Google Inc. Google Inc. houdt zich aan het veiligehavenbeginsel en waarborgt dus een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens (Beschikking 2000/520/EC van 26-7-2000).
Google Analytics is een dienst om het bezoekersverkeer en het gebruik van de website te meten. Deze cookies worden op de eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en uitgelezen zodra de gebruiker een website raadpleegt die gebruik maakt van de dienst ‘Google Analytics’.
De instellingen van cookies worden direct via uw internetbrowser beheerd en het is mogelijk om, afhankelijk van het type browser, cookies systematisch te weigeren tijdens het surfen of ze van geval tot geval te accepteren.
Wanneer u onze Website bezoekt, kunt u besluiten om wel of niet te accepteren dat er cookies op uw computer worden geplaatst. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kunt u wellicht geen gebruik maken van bepaalde functies op de site. U heeft op ieder moment de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren door op deze link te klikken.


 

Gebruik van de gegevens

De door EVOLIS uitgevoerde verwerkingen voldoen aan een expliciet, legitiem en welbepaald doel, dat is gebaseerd op de uitvoering van het contract, het nakomen van een wettelijke verplichting, de toestemming of het rechtmatige belang.
Afhankelijk van de relatie die we onderhouden, gebruiken we uw persoonsgegevens voor:

 • het beheren van de klantrelatie;
 • het beheren van bestellingen en het leveren van technische ondersteuning;
 • het beantwoorden van uw aanvragen;
 • het volgen van uw sollicitaties;
 • het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • het communiceren over ons bedrijf en onze producten;
 • het vergemakkelijken en verbeteren van de navigatie op de Website;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, oplossen van eventuele geschillen en respecteren van onze contracten.
 • Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze op ieder moment in te trekken.

 

Het delen van gegevens

EVOLIS kan worden verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan de publieke autoriteiten wanneer deze daarom verzoeken, of in het kader van zijn wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen. In dergelijke gevallen wordt alleen de specifiek gevraagde informatie verstrekt.
EVOLIS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan zijn commerciële partners, technische dienstverleners of aan de filialen van de groep, waarvan de tussenkomst strikt noodzakelijk is om een van de eerder genoemde doelen te realiseren. EVOLIS verzekert dat deze derden uw gegevens zo behandelen dat hun integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid gegarandeerd worden.
Uw gegevens zullen niet worden overgedragen voor andere doeleinden dan omschreven in dit Beleid, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming, die dan op ieder moment kan worden ingetrokken.
 

Internationale gegevensoverdracht

EVOLIS kan uw gegevens internationaal overdragen. In dat geval geven we de verzekering dat uw rechten tijdens de overdrachten worden gerespecteerd.
Derhalve zal er alleen overdracht buiten de EU plaatsvinden als is voldaan aan deze strikte voorwaarden:

 • indien de Europese Commissie een besluit tot passendverklaring heeft genomen, waarmee dit land een passend niveau van gegevensbescherming is toegekend overeenkomstig het niveau voorzien door de wetgeving van de EU;
 • indien het beschermingsniveau niet als passend erkend werd door de Europese Commissie, beroepen we ons ofwel op een afwijking die van toepassing is op de situatie (expliciete toestemming, nodig voor het uitvoeren van een contract, etc.), ofwel op de implementering van een van de geschikte garanties om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd (standaardbepalingen inzake gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie, bindende bedrijfsregels).

 


Bewaring van de gegevens

EVOLIS verplicht zich om de verzamelde gegevens te bewaren in een vorm die uw identificatie mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer is dan de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt.
Deze gegevens kunnen ook worden bewaard met het doel om te voldoen aan een wettelijk voorschrift of om het bewijs van een recht of een contract vast te stellen.
 

Gegevensbeveiliging

EVOLIS neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen, ten aanzien van de aard van de gegevens en de risico’s die hun verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en met name om te voorkomen dat uw gegevens worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang tot krijgen.
Deze maatregelen kunnen met name praktijken omvatten, zoals beperkte toegang tot de gegevens door het personeel van de diensten die daartoe gerechtigd zijn in het kader van de uitoefening van hun functie, contractuele garanties in geval van beroep op een externe dienstverlener, studies over de impact op het privéleven, regelmatige onderzoeken van onze praktijken en beleidslijnen inzake respect voor het privéleven en/of fysieke en/of logische veiligheidsmaatregelen (beveiligde toegang, proces van authentificatie, back-up-kopieën, antivirussoftware, firewall, etc.).

 

Uw rechten

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming en de AVG, beschikt u over de volgende rechten:

 • recht van inzage (artikel 15 AVG) en van rectificatie (artikel 16 AVG);
 • recht op wissen van gegevens met een persoonlijk karakter (artikel 17 AVG);
 • recht om op ieder moment uw toestemming in te trekken (artikel 13-2c AVG);
 • recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG);
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG);
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u ons heeft verstrekt, als uw gegevens automatisch worden verwerkt op basis van uw toestemming of een contract (artikel 20 AVG);
 •  recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (artikel 77 AVG).

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via een eenvoudig verzoek per e-mail naar dataprotection@evolis.com, of per post naar EVOLIS, 14 avenue de 49070 Beaucouzé, met vermelding van uw gegevens (achternaam, voornaam, adres en een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs).
Om meer over uw rechten te weten te komen kunt u ook de website van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés raadplegen, via het volgende adres: http://cnil.fr.

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Voor alle informatieverzoeken betreffende dit beleid en voor alle informatie over of het uitoefenen van uw rechten op de verwerking van persoonsgegevens door EVOLIS kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (dataprotection@evolis.com) door bij uw verzoek een kopie van een identiteitsbewijs te voegen.
 

Wijzigingen in dit beleid

EVOLIS kan het gegevensbeschermingsbeleid wijzigen. We zullen erop toezien dat u over dergelijke wijzigingen geïnformeerd wordt, met name door een speciale vermelding op onze Website.